MonExcel SINGLE

Verze SINGLE - použití pouze v jedné agendě Money.

Pomocí programu MonExcel můžete exportovat vybrané tiskové sestavy z ekonomického systému Money do programu Microsoft Excel (případně jiných kompatibilních programů, např. OpenOffice). Sestavy MonExcel graficky formátuje podle tzv. převodních šablon - byť se nejedná o univerzální převodník všech tiskových sestav, nejpoužívanější šablony jsou standardní součástí programu (zkušenější uživatelé si mohou vytvořit další, nebo graficky upravit stávající). Vlastní export z Money do MS Excel je velice jednoduchý a zvládne ho i uživatel začátečník. Pozn.: přestože se v názvu doplňku vyskytuje slovo Excel, program MS Excel nemusí být na počítači nainstalován.
Prodejní cena2395,80 Kč
Prodejní cena bez DPH1980,00 Kč
Popis Oproti nativnímu XLS Money exportu přináší MonExcel tyto výhody:


• převodní šablona je přímo optimalizována pro konkrétní sestavu. Výsledná sestava v Excelu tak neobsahuje různé „slepé“ řádky či sloupce, neforemná písma nebo nelogicky sloučené buňky. Sestavu z MonExcelu můžete bez problémů ihned použít pro další zpracování (např. součty, vzorce, apod.), aniž by bylo potřeba „čistit“ buňky do použitelné formy. Většina převedených sestav má navíc automatické ukotvení buněk s nadpisy (i když sestava obsahuje velké množství řádků, při rolování stále vidíte nadpis každého sloupce)

• přímo v XLS šabloně můžete nadefinovat základní matematické operace na řádku (sčítání či násobení proměnných z Money)

• v některých případech je možné pomocí tzv. rozšíření upravit převodní šablonu tak, aby si dodatečně načetla další doplňující proměnné či seznamy z Money, které jinak ve standardní tiskové sestavě nejsou k dispozici (v případě zájmu nás kontaktujte pro bližší informace)

• převodník podporuje kromě staršího .xls formátu (Excel 97-2003) i novější .xlsx (Excel 2007 nebo vyšší)


V současné verzi jsou k dispozici tyto převodní šablony


Účetnictví:

• Banka: Kniha bankovních dokladů
• Banka: Kniha bankovních výpisů
• Banka: Seznam bankovních dokladů
• Hlavní kniha
• Interní doklady: Seznam interních dokladů
• Kontrola úhrad: Dlužníci
• Kontrola úhrad: Penalizace
• Kontrola úhrad: Seznam upomínkovatelných pohledávek
• Kontrola úhrad: Věřitelé
• Kontrola zaúčtování DPH na prvotní doklady
• Obratová předvaha
• Ostatní závazky: Kniha závazků
• Ostatní závazky: Seznam závazkových dokladů
• Pohyby na účtech
• Pokladna: Pokladní kniha
• Pokladna: Seznam pokladních dokladů
• Přehledové sestavy: Obraty podle činností
• Přehledové sestavy: Obraty podle partnerů
• Přehledové sestavy: Obraty podle prodejců
• Přehledové sestavy: Obraty podle středisek
• Přehledové sestavy: Obraty podle zakázek
• Přehledové sestavy: Platební morálka partnerů
• Přehledové sestavy: Výpis dokladů
• Přehledové sestavy: Ziskovost dle zakázek
• Přehledové sestavy: Ziskovost partnerů
• Přiznání k DPH
• Kontrolní hlášení DPH [novinka]
• Seznam dokladů platných pro Kontrolní hlášení DPH [novinka]
• Seznam možných chybných dokladů pro Kontrolní hlášení DPH [novinka]
• Rozvaha
• Saldo
• Seznam dokladů platných pro přiznání k DPH
• Stav účtů
• Stav závazků a pohledávek ke dni
• Účetní deník
• Účetní výkazy: Rozvaha v plném rozsahu
• Účetní výkazy: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
• Výsledovka


Fakturace:
• Faktura vystavená
• Kniha faktur přijatých
• Kniha faktur vystavených


Adresář:
• Seznam adresních skupin
• Seznam firem
• Seznam kontaktních osob


Sklady:
• Intrastat (podklady pro výkaz)
• Intrastat (výkaz)
• Inventury: Duplicitní položky na inv. dokladech
• Inventury: Chybějící položky na inv. dokladech
• Inventury: Inventurní doklady
• Inventury: Inventurní rozdíly
• Inventury: Inventurní soupis
• Inventury: Položky na inv. dokladech mimo rozsah inventury
• Inventury: Zásoby s nulovou pořizovací cenou
• Kusovník
• Přehled skladových dodávek
• Přehledové sestavy: Celkový obrat
• Přehledové sestavy: Obrat sumární i po dokladech podle... Odběratelů, Středisek, Činností, Zásob, Zakázek, Prodejců, Skladů, Zkratky zásoby, PLU zásoby, Katalogu zásoby, Čárového kódu zásoby
• Seznam skladových dokladů
• Seznam skladových pohybů
• Sklad. vystavený dodací list
• Skladová prodejka
• Skladová převodka
• Skladová příjemka
• Skladová výdejka
• Skladový ceník
• Statistika zásoby
• Výpis podlimitních a nadlimitních zásob
• Výpis stavu zásob
• Zásoby na skladě: Skladové karty

Objednávky:
• Nabídka vystavená
• Objednávka přijatá
• Objednávka vystavená
• Seznam přijatých objednávek
• Seznam rezervací/objednávek
• Seznam vystavených nabídek
• Seznam vystavených objednávek


Mzdy:
• Přehled nepřítomností
• Seznam zaměstnanců


Majetek:
• Karta investičního majetku
• Seznam investičního majetku
• Seznam leasingového majetku
• Účetní pohyby - (celkově i dle položek)
• Odpisy - inventura majetku
• Daňové odpisy - plán
• Účetní odpisy - plán


Kniha jízd:
• Kniha jízd