Nabídky Plus - historie změn

verze 4.05
 • « do funkce Hromadně přecenit ceníkové položky v modulu [Ceník] byla přidána možnost přecenit prodejní cenu (nebo fixní cenovou hladinu) pomocí libovolné marže, nebo rabatu
verze 4.04
 • « ve výběru agend je možné pojmenovat firmu odlišným názvem (vhodné pokud vedete v programu více agend se stejným názvem)
verze 4.03
 • « do tiskových formulářů (poptávka/nabídka/objednávka/zálohová faktura) byl doplněn kontaktní telefon a e-mail zákazníka
 • « položky dokladu se zobrazují korektně i v případě, kdy je vypnuté zobrazování pořizovacích cen v přístupových právech
verze 4.02
 • « tiskový formulář nabídky byl rozšířen o další proměnné (adresní údaje odběratele)
 • « export dokladu do XML obsahuje kompletní entitu Odběratele
verze 4.01
 • « do ceníku je možné importovat i barevné vlajky a komentáře
 • « seznam agend k výběru v přihlašovacím okně se třídí abecedně
verze 4.00
 • « zcela nová verze programu, program byl kompletně přepracován v jiném vývojovém prostředí a rozšířen o další moduly
 • « pro ukládání dat se nyní používá robustní databáze MS SQL Server (v lokální nebo síťové variantě), která pojme i větší množství dat a urychluje vyhledávání
 • « nový modul Poptávky
 • « nový modul Objednávky a Zálohové faktury
 • « karta ceníku byla rozšířena o nové kolonky (až 4 názvy položek, až 4 katalogová čísla, informační kolonka "množství na skladě", kterou lze plnit importy)
 • « systém listů a skupin (dosud jen v ceníku) byl rozšířen i na nabídky, adresář firem, poptávky a objednávky
 • « listy lze označit barevnou ikonou a zlepšit tak orientaci v seznamech
 • « k nabídkám lze jednoduše tvořit další varianty
 • « každé adrese lze přiřadit libovolné kategorie, které je možné využít pro rychlé filtry zákazníků. Volitelně lze zapnout automatické plnění kategorií z rejstříku ARES (klasifikace CZ-NACE)
 • « detail adresy (nebo zakázky) zobrazuje veškeré doklady vystavené na konkrétního zákazníka (nebo konkrétní zakázku)
 • « na kartě adresy (resp. v dokladu) je možné evidovat adresu provozovny (resp. konečného příjemce)
 • « v ceníku je možné evidovat poplatky a příslušenství
 • « kromě skrytých položek (ovlivňují cenu nabídky, ale netisknou se) je možné přidat i tzv. volitelné položky (tisknou se, ale neovlivňují cenu nabídky)
 • « barevné vlajky a komentáře lze používat i v ceníku, adresáři firem a ve všech dokladech
 • « adresář firem a ceník lze importovat i z formátu XML
 • « nyní lze třídit jakýkoliv sloupec v seznamu (vzestupně i sestupně)
 • « hledání je nyní rychlejší, pracuje na principu full-text (hledání podle libovolného klíčového slova). Hledat lze buď pouze v aktivním sloupci, nebo globálně (napříč sloupci)
 • « nově program podporuje cizí měny
 • « byl implementován vylepšený tiskový modul
 • « mnoho dalších drobných vylepšení
verze 3.05
 • « rozšířeny možnosti tiskového formuláře nabídek
verze 3.04
 • « pole s názvem firmy bylo rozšířeno na 100 znaků
 • « nyní je možné nastavit, aby program při ukončení sám upozornil uživatele na zálohování
 • « byly provedeny úpravy tiskových formulářů nabídek
verze 3.03
 • « nově je možné přednastavit název PDF souboru s nabídkou v příloze e-mailu
verze 3.02
 • « na kartě poznámky je nově možné stanovit prioritu (nízká, normální, vysoká)
verze 3.01
 • « byl vylepšen export do formátu PDF
verze 3.00
 • « legislativa 2015 (přidána podpora druhé snížené sazby DPH)
 • « nový modul "Zakázky" - každé nabídce je možné přiřadit určitou zakázku pro lepší filtrování, nebo vyhodnocení pomocí přehledových sestav
 • « nový modul "Přehledové sestavy", obsahuje různé reporty (např. nejziskovější odběratelé, apod.)
 • « možnost přidávat k nabídkám komentáře - obvykle slouží k interním poznámkám, které se váží ke konkrétní nabídce (možnost zaznamenat např. telefonickou komunikaci se zákazníkem). Text komentáře je možné zobrazit i rychlým způsobem (najetím ukazatele myši) přímo v seznamu nabídek.
 • « nově lze nabídkám přiřazovat informační barevné vlajky pro přehlednější orientaci v seznamu
 • « nová univerzální databáze volných textů, do které je možné uložit často používané texty a poté je kdykoliv opakovaně vkládat do různých míst v nabídce jedním kliknutím
 • « program umí starší nabídky archivovat. Cílem je redukce zobrazovaných nabídek v seznamu v případě, kdy databáze obsahuje velké množství nabídek (např. za několik let) a načítání seznamu je již pomalé
 • « výklopné seznamy "Způsob platby" a "Doprava" je možné uživatelsky přednastavit tak, aby obsahoval libovolné hodnoty
 • « v globálním nastavení je možné přednastavit výchozí sazbu DPH a výchozí typ ceny
 • « nové sloupce v sezamu nabídek (interní popis, nadpis dokladu, zakázka)
 • « další drobná vylepšení
verze 2.14
 • « upraven instalátor produktu
verze 2.13
 • « vylepšena funkce pro import ceníku z Excelu
verze 2.12
 • « v nabídce se nyní automaticky součtují tzv. nadpisové položky (součty se rovněž vytisknou ve standardním formuláři nabídky)
verze 2.11
 • « zlepšena kompatibilita s Windows 8
verze 2.10
 • « uvnitř nabídky se vizualizuje výše slevy, cena před a po slevě
verze 2.09
 • « úprava funkce "přenos adresáře/ceníku na jiný počítač"
verze 2.08
 • « v šabloně nabídky je možné zadat počet dnů od data vystavení - hodnota se poté použije pro automatické vyplnění datumové kolonky "Platnost do"
verze 2.07
 • « v přístupových právech lze určit, která firma se po přihlášení do programu nastaví jako výchozí
verze 2.06
 • « nová funkce "přenos adresáře/ceníku na jiný počítač" umožňuje off-line synchronizovat databáze s počítačem, který nelze umístit do on-line sítě
verze 2.05
 • « přidána funkce na kopírování položek uvnitř nabídky
verze 2.04
 • « úprava DPH (nové sazby 15% a 21%)
verze 2.03
 • « v seznamu nabídek byl zpřístupněn nový sloupec [Vystavil] se jménem uživatele, který nabídku vytvořil. Proměnnou je možné použít i ve filtru.
 • « kolonky IČ a DIČ jsou kromě karty adresy nově vizualizované i na kartě nabídky.
verze 2.02
 • « nová funkce "Historie akcí" umožňuje zpětně sledovat změny v každé nabídce
 • « dotaz na internetový registr ARES nyní správně vyhodnocuje i firmy, které neobsahují všechny adresní údaje
verze 2.01
 • « do standardního tiskového formuláře nabídky byly přidány proměnné, které vyčíslují celkovou výši slevy (s nebo bez DPH)
 • « nový samostatný modul pro export libovolné databáze (tabulky) v dávkovém režimu do formátu XML. Využitelné zejména pro propojení s externími programy.
verze 2.00
 • « zcela nový tiskový modul, který vylepšuje vzhled výsledné nabídky (a který podporuje i více exportních formátů)
 • « funkce "připojení k e-mailu" nyní generuje přílohu ve standardním formátu PDF
 • « v nabídce je možné tisknout i obrázky z ceníkových karet
 • « nový modul přístupová práva - nyní je možné uživatelům programu omezit přístup do jednotlivých modulů (např. stanovit přístup jen pro čtení). Pomocí tzv. pre-filtru je navíc možné zabezpečit, aby uživatel viděl např. jen nabídky, které vytvořil on sám.
 • « na kartě uživatele je možné evidovat i kontaktní telefon a e-mail (tyto údaje se automaticky tisknout v nabídce)
 • « vybrané nabídky je možné uzamknout (právo odemykání je definováno v přístupových právech)
 • « adresář firem byl propojen s internetovým registrem ARES (načtení/ověření adresních údajů firmy podle IČ)
 • « na položce nabídky přibyl přepínač, který zobrazuje náhled obrázku z ceníkové karty
 • « kromě klasické a ceníkové položky je možné do nabídky vložit i tzv. Nadpisovou nebo Textovou položku (tyto položky neovlivňují celkovou cenu nabídky, zpřehledňují však tištěnou nabídku)
 • « při vkládání ceníkových položek do nabídky je možné označit více položek (v závislosti na uživatelské konfiguraci je program buď vloží hromadně s počtem m.j. 1, nebo je vkládá ve smyčce a čeká na potvrzení počtu m.j.)
 • « v nabídce je možné hromadně přidat položky z ceníku pomocí spojovacího klíče (katalogu, čárového kódu, atd.), který je buď v souboru, nebo ve schránce Windows
 • « nová funkce v nabídce, která dopočítá % slevu na vybraných položkách tak, aby se celková cena nabídky rovnala nově zadané ceně.
 • « vylepšené poznámky na ploše
 • « další drobná vylepšení
verze 1.16
 • « generování e-mailů s nabídkou je nyní funkční i na Windows Vista/7
verze 1.14
 • « v globálním nastavení programu lze změnit symbol domácí měny
verze 1.13
 • « upraven instalátor, drobné úpravy programu
verze 1.12
 • « přidána funkce, která umožňuje hromadně změnit sazbu DPH na položkách nabídky
verze 1.11
 • « nový instalační program
verze 1.10
 • « na kartě nabídky je možné pomocí tlačítka "DPH" aktualizovat % sazby DPH podle globálního nastavení - tato funkce zároveň ošetřuje situaci, kdy se pomocí tlačítka "Kopírovat" vytváří nová nabídka s jinou % sazbou (např. 9%), než byla starší zdrojová nabídka (např. 5%)
verze 1.09
 • « v hromadných operacích přibyla funkce, pomocí které je možné snadno provést změnu % DPH sazby na ceníkových položkách
verze 1.07
 • « ke každé položce v ceníku je možné připojit libovolný obrázek
 • « poznámky na ploše je možné označit jako vyřízené
verze 1.05
 • « u každého dokladu je možné změnit standardní nadpis "Nabídka" na libovolný text
 • « adesář lze nyní exportovat do formátu XML
 • « další drobné úpravy
verze 1.04
 • « větší podpora tzv. identifikátorů: nyní je možné vkládat identifikátory nejenom na položky v ceníku, ale také do položek v nabídce.
 • « nová funkce "Rozpis identifikátorů" umožňuje rozepsat náklady/prod. cenu/zisk např. na práci a na materiál, atd. (volná definice identifikátorů). Rozpis je možné tisknout i v nabídce.
 • « pro označené položky v nabídce je možné zobrazovat součet (automaticky na spodním řádku).
 • « nové klávesové zkratky v nabídce pro často používané funkce (např. F5 - změna Marže, atd.). Kompletní seznam je uveden v nápovědě.
 • « rozšířeno barevné odlišení některých sloupců u položek v nabídce
 • « nabídky, adresy, položky v ceníku je nyní možné mazat hromadně
 • « při minimalizaci okna se nyní minimalizuje i celá aplikace
 • « další drobné úpravy včetně nápovědy
verze 1.03
 • « XML export byl rozšířen o další proměnné
 • « zkrácena doba pro zjišťování struktury CSV souboru (hlavičky) v definici importu
 • « další drobné úpravy
verze 1.02
 • « upravena nápověda
verze 1.01
 • « přidána funkce umožňující exportovat nabídku do formátu XML
verze 1.00
 • « první verze