Klíčové vlastnosti aplikace Nabídky Plus
 • « v každé nabídce program zobrazuje vypočtený zisk (zisk vidíte průběžně již při vytváření nabídky)
 • « každý doklad eviduje aktuální stav nabídky (rozpracovaná, uzavřená, ...), který je barevně odlišen
 • « možnost hromadného nastavení marže, rabatu nebo slevy na položkách
 • « pomocí tzv. identifikátorů, nebo nadpisových skupin, je možné označovat položky v nabídce (a vyčíslit tím např. cenu materiálu a cenu práce v závěru nabídky)
 • « nabídku lze jedním kliknutím odeslat e-mailem
 • « systém umožňuje připojit libovolné externí dokumenty (Word, Excel, atd.) k nabídce nebo k adrese
 • « každá nabídka může kromě položek obsahovat neomezeně dlouhý text v záhlaví či zápatí
 • « univerzální aparát cenových hladin a cenových skupin
 • « ceník lze členit na listy (podobně jako v Excelu) a navíc i na skupiny
 • « na kartě ceníku můžete zadat obrázek daného výrobku, který pak můžete tisknout i v nabídce
 • « adresář a ceník můžete importovat z jiných databází (které např. dostáváte od svých dodavatelů), nebo jednoduše exportovat na jiný počítač (off-line synchronizace)
 • « ceník lze exportovat do MS Excel, nabídku do PDF či XML formátu
 • « v programu můžete vést více firem (agend)
 • « aplikace může pracovat síťově (pro jednotlivé uživatele můžete nadefinovat odlišná přístupová práva)
 • « adresář firem spolupracuje s internetovým registrem ARES (ověření/přidání firmy podle IČO)
 • « jednoduchý poznámkový blok na ploše
 • « evidence poptávek, z kterých můžete následně jednoduše vytvořit nabídku
 • « z hotové nabídky můžete vytvořit objednávku, nebo zálohovou fakturu
 • « podpora cizích měn
 • « program splňuje Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR)

Další odkazy

domácí stránka produktu